It is currently Mon Oct 03, 2022 7:31 am


All times are UTC + 1 hour [ DST ]
Post new topic Reply to topic  [ 6 posts ] 
Author Message
 Post subject: Generalforsamling 2017
PostPosted: Thu Dec 29, 2016 7:50 pm 
Vertificeret af Milsim.dk

Joined: Thu Mar 08, 2012 6:01 pm
Posts: 44
Quote:
Generalforsamling 2017

Dette er indkaldelsen til Dansk Milsim Forenings ordinære generalforsamling for året 2016.
Denne afholdes:
D. 29/1-2017 Kl. 11.55.
Rantzausvej 1, fælleshuset, 5200 Odense V
Hvis man er med tog, så kontakt bestyrelsen, så vil vi gerne være behjælpelige med Transport det sidste stykke fra banegården.

Deltagerne samt dem de repræsenterer via fuldmagter, vil ved generalforsamlingens start blive kontrolleret for gyldigt medlemskab. Husk derfor at forny medlemskab inden generalforsamlingen, da alle eksisterende medlemskaber udløb ved nytår. Den præcise adresse hvor generalforsamlingen bliver afholdt er endnu ikke kendt, men den forventes afholdt et sted i Odense Kommune. Det endelige sted vil blive annonceret hurtigst muligt på forummet på milsim.dk

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4) Bifrost og hvad vi kan bruge det til
5) Vedtægtsændringer §3 stk. 10
6) Planen for 2017
7) Udvalg for arrangører
8) Fastsættelse af kontingent
9) LDS udvalget
10) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
11) Valg af revisor
12) Eventuelt


Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med underskrift være et bestyrelsesmedlem i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Ovenstående fortolkes af bestyrelsen således at forslag skal være postet i forslagstråden på milsim.dk eller sendt på email til formand@airsoftlive.dk senest Søndag d. 15/1 kl. 11.55.

Det kræver ingen tilmelding at deltage i generalforsamlingen, men bestyrelsen vil sætte pris på at modtage en besked i tilmeldingstråden på milsim.dk hvis man vil deltage, da vi derved kan sikre os at vi vælger et lokale vi kan være i.

Køb af medlemskab sker her: https://billetto.dk/da/medlemskab2017
Uden gyldigt medlemskab for året 2017, har man ingen stemmeret til generalforsamlingen!

Vær opmærksom på at vedtægterne giver mulighed for at medbringe fuldmagter fra op til 4 andre medlemmer. Benyt venligst formularen på https://www.dropbox.com/s/wkb333bsox7x9 ... 7.pdf?dl=0 til dette.

Med venlig hilsen

Dansk Milsim Forenings bestyrelse
Anders, Kim, Henrik, Mads og Ole


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: Generalforsamling 2017
PostPosted: Tue Jan 24, 2017 9:36 pm 
User avatar

Joined: Sun Oct 25, 2009 10:21 am
Posts: 333
Hold (Team): Fight The Future
Quote:
Vedtægtsændring

§3 stk. 10

Generalforsamlingen skal afholdes i foreningens hjemkommune.
En enstemmig bestyrelse kan dog beslutte at holde Generalforsamlingen et andet sted i landet.


Jeg ønsker en generel debat om vi skal indføre at generalforsamlingen skal gå på turnus med hvor denne afholdes.
Min første tanke var om det skulle holdes på skift i, Jylland, Fyn, Sjælland i håb om at der var flere der ville kunne deltage.

Så som start først en snak om hvad andres tanker er, og om der skal laves en paragraf ændring!


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: Generalforsamling 2017
PostPosted: Tue Jan 24, 2017 9:43 pm 
User avatar

Joined: Sun Oct 25, 2009 10:21 am
Posts: 333
Hold (Team): Fight The Future
Quote:
Snak og planlægning af fælles Terræn tur, hvor vi kigger på Karup og ser hvordan det ser ud for tiden, da der menes at være fortaget en del ændringer i dette.

Men endvidere ville vi planlægge at kigge på Nymindegab, som vi umiddelbart også har fået lov at bruge.

Så en fælles tur for interesserede, så vi får en føling med hvad områderne kan bruges til.


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: Generalforsamling 2017
PostPosted: Fri Jan 27, 2017 9:22 pm 
Vertificeret af Milsim.dk

Joined: Thu Mar 08, 2012 6:01 pm
Posts: 44
Så er det lige om hjørnet at generalforsamlingen løber af stablen.
Husk at melde jer til, så vi kan se hvor meget kaffe der skal brygges, og hvor meget kage der skal købes!

Husk på at generalforsamlingen er der hvor du kan få din stemme hørt. Snakke med bestyrelsen om ideer, og du har mulighed for at selv stille op til bestyrelsen, og gøre dit for Dansk Milsim

Link til FB Event https://www.facebook.com/events/1365079263542975/


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: Generalforsamling 2017
PostPosted: Mon Feb 06, 2017 10:43 pm 
User avatar

Joined: Tue Oct 20, 2009 3:38 pm
Posts: 989
Location: Odense
Hold (Team): 4. MIR.
Referat wrote:
Referat af Generalforsamlingen 2017 i Dansk Milsim Forening
1) Valg af dirigent og referent
Kim Hansen blev valgt til dirigent
Mads Bahrt blev valgt til referent

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Formanden orienterede først om det forgangne års aktiviteter:
I januar blev afholdt spillet Behind Hostile Lines der var et Escape and Evasion scenarie afholdt i Naturstyrelsens område med LDS udstyr.
I marts afholdtes arrangementet Operation Mammut der var et airsoft Milsim i sektoren MO2 i Oksbøl.
I april afholdtes spillet Viking Fury 1 der var et airsoft airsoft Milsim med indlagt uddannelse. Spillet blev ligeledes afoldt i sektoren MO2 i Oksbøl.
I september afholdtes spillet Operation Snakebite der var airsoft Milsim i MO2 sektoren i Oksbøl.
I oktober afholdtes et 1 dags LDS milsim ved Vojens.
I løbet af året er det blevet muligt for foreningens medlemmer at benytte foreningens frekvenser på deres egne radioer. Dette kræver dog en godkendelse af de pågældende radioer og er forudsætter at brugeren fortsat her et aktivt medlemskab.
Bestyrelsen har ligeledes udarbejdet en ny kørsels- og udgiftsformular der gerne skulle gøre det nemmere for arrangører og andre der skal have beløb refunderet fra foreningen at få lavet papirarbejdet i forbindelse med dette.
I forbindelse med en forsikringsgennemgang er vi blevet opmærksom på at vi ikke er godt nok dækket ind med forsikring. Det drejer sig både om arbejdsskadedækning for instruktører og om at vores almindelige 3. parts forsikring ikke er tilstrækkelig ved airsoft arrangementer. Bestyrelsen kigger på at skaffe de dækninger igennem følgende muligheder:
- Der er en gruppe i Nordjylland der netop har planlagt deres første spil. Vi kan undersøge hvad de benytter.
- Det er muligt at Bifrost vil kunne skaffe en forsikringsdækning af dette.
- Der er en del andre foreninger der er dækket igennem et medlemskab af DGI
- Vi kan få en dækning igennem Tryg af dette, dette er dog meget dyrere og begrænser os i det givne tilbud til 6 arrangementer om året.
Anders Holbek og Patrick Jef Melkerson deltog i Bifrosts generalforsamling og i den sammenhæng blev Jef valgt til repræsentantskabet.
Foreningens depot er blevet ryddet gennemgået og indholdet er flyttet til Kim Hansen der gerne vil varetage depotbestyrer opgaven.
DMF har fået en Facebook-side.
Milsim regelsættet er for overskuelighedens skyld blevet brudt op i små sekstioner der er forklaret i hvert sit egen sektion på forummet.
Der har været kigget på anskaffelse af bannere til brug ved f.eks. Classic military show i Finderup
Der har været foretaget en recognosering af Værløse flyvestation der viste sig at være uegnet til airsoft og mindre egent til LDS grundet den store mængde af andre brugere.
Printer en god ide? Det er til kortprint.
Bestyrelsen vil i det kommende år prøve at tage en dialog med Oksbøl for at se om vi ikke kan få genåbnet noget nyt terræn.

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

4) Bifrost og hvad vi kan bruge det til
Jef fortalte om Bifrost. De kan bl.a. hjælpe med:
- Puljemidler
- Der kan max bevilges 5000 kr. pr gang
- Hver arrangørs projekt skal afsluttes inden at amn kan søge igen.
- Der skal være en blivende værdi
- Pulje for nye arrangører
- Arrangøren skal enten være under 25 eller under 30 og studerende
- Arrangementet skal enten være nyskabende for arrangøren eller for genren
- Bifrost kan stille med fotografer til arrangementer.
- Bifrost er ved at tegne en forsikring som vi kommer ind under, men den dækker dog ikke 3. part.

5) Vedtægtsændringer §3 stk. 10
Det blev debatteret om der skulle holdes generalforsamling andre steder end i Odense. Anders mente at vi skulle forsøge at prøve at holde det et andet sted i landet i et par år for at se om det gav bedre deltagelse. Det blev besluttet at vedtægterne ikke skulle ændres da alle i bestyrelsen var indstillet på at gøre forsøget.
Anders mente at en "stor succes" ville være mere end 20 deltagere.

6) Planen for 2017
Bestyrelsen gav udtryk for at den i 2017 ville Få motiveret nye arrangører
Det var et mål at vi i 2017 skal have en forsikringsdækning så vi kan afholde airsoft milsim. Om nødvendig må vi melde os ind i DGI for at få denne dækning.
Bestyrelsen arbejder på at få lavet forummet mere mobilvenligt.
Der er en plan om at foreningen i 2017 skal deltage på Classic Military Show i Finderup.
Søgt Bifrost midler til printer
Bedre samarbejde med Bifrost foreninger
Der overvejes at afholde online- og tilstedeværelseskurser i radiokommunikation og orientering for foreningens medlemmer.
Foreningen vil derudover få et Arrangørudvalg der er et forum for folk der har ideer til spil eller erfaring med at afholde dem. Håbet er at det kan være en nemmere vej ind til at afholde spil i foreningen for nye arrangører.

7) Udvalg for arrangører
Der var en del af de tilstedeværende der var interesserede i at være medlem af arrangørudvalget.

8) Fastsættelse af kontingent
Kontingentet i 2018 blev fastsat til 75 kr.

9) LDS udvalget
Escape and Evasion spillet i viste de nye muligheder for hvad man kan i naturstyrelsens terræn ved brug af LDS.
Der blev afholdt et et dags arrangement ved Vojens der viste muligheder for LDS spil i åbent privatejet terræn (efter aftale med lodsejer). Der var kun 2 træfninger i løbet af dagen, men alle tilstedeværende gav udtryk for at det var en rigtigt god oplevelse.

10) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
Til bestyrelsen i 2017 blev valgt:
- Anders Holbek
- Carsten Lønne
- Mads Bahrt
- Ole Friis
- Patrick Jef Melkerson
Som suppleanter blev valgt:
- Henrik Higgings
- Emil Nielsen

11) Valg af revisor
Jan Heinsvig blev genvalgt.

12) Eventuelt
Ole foreslog at man kunne give mulighed for automatisk fornyet medlemskab.
Jakob fra RAW foreslog at man mere tydeligt fik meldt ud at forummet er åbent for andre end Dansk Milsim Forening. Der var stor enighed om at det altid havde været tilfældet og at det stadig skulle være det.
Kim foreslog en checkliste med ting arrangøren skulle huske at oplyse for hvert arrangement (Feks om der var vand, om der var fast BSO og om deltagerne skulle kunne flytte sig selv med al deres udrustning under spillet).
Anders H fortalte om sin tanke om at lave et boot camp arrangement i rammen af RAW's spil.

Der var 12 til stede til generalforsamlingen.


Top
Offline Profile  
 
 Post subject: Re: Generalforsamling 2017
PostPosted: Mon Feb 06, 2017 11:28 pm 
User avatar

Joined: Tue Oct 20, 2009 3:38 pm
Posts: 989
Location: Odense
Hold (Team): 4. MIR.
Quote:
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde efter Generalforsamlingen 2017 i Dansk Milsim Forening

Referent: Mads Bahrt

1) Konstituering
Formand: Ole Friis
Næstformand: Patrick Jef Melkerson
Kasserer: Anders Holbek
Terrænansvarlig: Mads Bahrt, støttet af Carsten Lønne

2) Næste møde
Næste møde er mandag d. 6/2 kl. 19 på Skype


Top
Offline Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 6 posts ]  Moderator: DMF bestyrelse

All times are UTC + 1 hour [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Theme created StylerBB.net